Biuro Zarządu:

ATA S.A.

ul. Bora Komo­row­skiego 9A
31–476 Kra­ków
NIP: 679–309-85–79

biuro@twojezdrowko.pl

Dział Sprze­daży:

Michał Miciak
Mana­ger Sprze­daży
Tele­fon: +48 501 857 539
m.miciak@twojezdrowko.pl

Kie­row­nik Zespołu Die­te­ty­ków:

Olga Kwiat­kow­ska
Tele­fon: +48 797 704 474
o.kwiatkowska@twojezdrowko.pl

Zakłady pro­duk­cyjne:

Kra­ków, ul. Bora Komo­row­skiego 9A.

Kie­row­nik Zakładu
Iza­bela Pakuła
Tele­fon: +48 797 704 981

Die­te­tyk
Irena Wie­czo­rek
Tele­fon: +48 797 704 983

Zie­lonki, ul. ks. Jana Micha­lika 2

Kie­row­nik Zakład
Kata­rzyna Ząb­kie­wicz
Tele­fon: +48 797 704 995

Gli­wice, ul. Orląt Śląskich 25

Kie­row­nik Zakładu
Monika Sad­kow­ska
Tele­fon: +48 517 097 916

Die­te­tyk
Aneta Pie­trzak
Tele­fon: +48 517 627 344

 

Zasady odwo­ły­wa­nia posił­ków oraz konto ban­kowe do wpłat za obiady znaj­dują się w zakładce INFORMACJE DOT. SZKÓŁ.