Ponie­dzia­łek, 30 marca

OBIAD:

 • zupa koper­kowa z zacierką
 • sztuka mięsa w sosie myśliw­skim z warzy­wami,
  kasza gry­czana biała, kom­pot

Wto­rek, 31 marca

OBIAD:

 • zupa ogór­kowa z ryżem
 • eska­lopki dro­biowe, ziem­niaki,
  surówka z pora, kom­pot

Środa, 1 kwiet­nia

OBIAD:

 • zupa z socze­wicy z ziem­nia­kami
  i kieł­basą
 • kopytka z sosem pie­czar­ko­wym,
  surówka z mar­chewki, kom­pot

Czwar­tek, 2 kwiet­nia

OBIAD:

 • zupa bro­ku­łowa z kaszą jaglaną
 • kotlet mie­lony, ziem­niaki, cole­sław,
  kom­pot

Pią­tek, 3 kwiet­nia

OBIAD:

 • barszcz ukra­iń­ski z ziem­nia­kami i fasolą
 • wege­ta­riań­skie risotto z warzy­wami,
  sos pomi­do­rowy, kom­pot