Ponie­dzia­łek, 24 listo­pada

OBIAD:

 • zupa koper­kowa z maka­ro­nem
 • potrawka z kur­czaka z warzy­wami,
  kasza jaglana, kom­pot

Wto­rek, 25 listo­pada

OBIAD:

 • zupa jarzy­nowa z ryżem
 • zrazy wie­przowe w sosie pie­cze­nio­wym, ziem­niaki,
  surówka z kapu­sty pekiń­skiej, kom­pot

Środa, 26 listo­pada

OBIAD:

 • kapu­śniak z ziem­nia­kami i kieł­basą
 • kopytka z sosem pie­czar­ko­wym, surówka z mar­chewki
  i brzo­skwiń, kom­pot

Czwar­tek, 27 listo­pada

OBIAD:

 • zupa kala­fio­rowa z maka­ro­nem
 • filet dro­biowy panie­ro­wany, ziem­niaki,
  surówka z czer­wo­nej kapu­sty, kom­pot

Pią­tek, 28 listo­pada

OBIAD:

 • zupa z socze­wicy z ziem­nia­kami
 • pie­rogi z tru­skaw­kami, polewa śmie­tan­kowa,
  kom­pot