Ponie­dzia­łek, 8 lutego

OBIAD:

 • zupa kala­fio­rowa z zacierką
 • risotto z wie­przo­winą, sos pomi­do­rowy,
  kom­pot, 1/2 jabłka

Wto­rek, 9 lutego

OBIAD:

 • zupa gry­si­kowa
 • filet z kur­czaka w panierce z seza­mem, ziem­niaki, surówka
  z czer­wo­nej kapu­sty, kom­pot, man­da­rynka

Środa, 10 lutego

OBIAD:

 • zupa pomi­do­rowa z maka­ro­nem
 • mek­sy­kań­ski gulasz wege­ta­riań­ski, kasza kuskus,
  kom­pot, 1/2 poma­rań­czy

Czwar­tek, 11 lutego

OBIAD:

 • zupa gula­szowa z ziem­nia­kami
 • kne­dle ze śliw­kami, polewa wani­liowa,
  surówka z mar­chewki i jabłka, kompot

Pią­tek, 12 lutego

OBIAD:

 • zupa jarzy­nowa z kaszą jaglaną
 • pul­pety rybne w sosie pomi­do­ro­wym, kasza jęcz­mienna,
  fasolka szpa­ra­gowa, kom­pot, 1/2 jabłka