Ponie­dzia­łek, 3 sierp­nia

OBIAD:

 • zupa jarzy­nowa z ryżem
 • spa­ghetti, sos boloń­ski, 1/2 jabłka,
  kom­pot

Wto­rek, 4 sierp­nia

OBIAD:

 • zupa krem z zie­lo­nego groszku z grzan­kami
 • gołąbki, sos pie­czar­kowy, śliwki, kom­pot

Środa, 5 sierp­nia

OBIAD:

 • zupa z socze­wicy z ziem­nia­kami i kieł­basą
 • ryż z jabł­kami, polewa borów­kowa, kom­pot

Czwar­tek, 6 sierp­nia

OBIAD:

 • zupa koper­kowa z maka­ro­nem
 • szynka pie­czona w sosie cebu­lo­wym, kasza kuskus,
  mize­ria, kom­pot

Pią­tek, 7 sierp­nia

OBIAD:

 • zupa gry­si­kowa
 • ryba panie­ro­wana, ziem­niaki, sałata,
  kom­pot