Ponie­dzia­łek, 20 paź­dzier­nika

OBIAD:

 • zupa szcza­wiowa z kaszą jaglaną
 • maka­ron z sosem mięsno-warzywnym,
  jabłko, kom­pot

Wto­rek, 21 paź­dzier­nika

OBIAD:

 • zupa krem z dyni z grzan­kami
 • pul­pety dro­biowe w sosie śmie­ta­no­wym, ziem­niaki,
  surówka z bia­łej kapu­sty (drobno skro­jona), kom­pot

Środa, 22 paź­dzier­nika

OBIAD:

 • barszcz czer­wony z ziem­nia­kami
  i kieł­basą (bez skórki, drobno skro­joną)
 • ryż z jabł­kami, polewa jogurtowo-cynamonowa,
  kom­pot

Czwar­tek, 23 paź­dzier­nika

OBIAD:

 • zupa pomi­do­rowa z maka­ro­nem
 • rata­to­uille warzywne z woło­winą
  i wie­przo­winą, kasza jęcz­mienna,
  kom­pot

Pią­tek, 24 paź­dzier­nika

OBIAD:

 • zupa gry­si­kowa
 • klopsy rybne w sosie koper­ko­wym, ziem­niaki,
  surówka z mar­chewki, kom­pot