Ponie­dzia­łek, 22 grud­nia

OBIAD:

 • zupa bro­ku­łowa z maka­ro­nem
 • risotto warzywno-wieprzowe z sosem pomi­do­ro­wym,
  kom­pot

Wto­rek, 23 grud­nia

OBIAD:

 • zupa z socze­wicy z ziem­nia­kami
 • maka­ron z serem, mus mali­nowy,
  kom­pot

Środa, 24 grud­nia

OBIAD:

 • zupa ogór­kowa z ryżem
 • ryba panie­ro­wana, ziem­niaki, surówka z kiszo­nej kapu­sty,
  kom­pot

Czwar­tek, 25 grud­nia

 ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA

Pią­tek, 26 grud­nia

 ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA