Infor­mu­jemy, że cyfry podane w nawia­sach kwa­dra­to­wych ozna­czają
aler­geny, które wymie­nione są pod menu.

Ponie­dzia­łek, 2 maja

 

DZIEŃ WOLNY

Wto­rek, 3 maja

Święto Kon­sty­tu­cji 3 Maja

Środa, 4 maja

OBIAD:

 • zupa gry­si­kowa [1]
 • maka­ron [1] z sosem pomi­do­ro­wym [1,7] i moza­rellą [7],
  karotki, kom­pot, 1/2 gruszki

Czwar­tek, 5 maja

OBIAD:

 • rosół z maka­ro­nem [1]
 • szny­cel wie­przowy [1,3], ziem­niaki [7], surówka z bura­ków,
  kom­pot, kiwi

Pią­tek, 6 maja

OBIAD:

 • żurek z ziem­nia­kami i jaj­kiem [1,3,7]
 • ryż z polewą z tru­skaw­kami [7], mar­chewka do chru­pa­nia,
  kom­pot, 1/2 banana
Lista aler­ge­nów:
[1] glu­ten, [3] jaja, [4] ryby, [6] soja, [7] mleko, [8] orze­chy, [9] seler, [11] sezam, [13] cytrusy.