Ponie­dzia­łek, 29 wrze­śnia

OBIAD:

 • zupa kala­fio­rowa z ryżem
 • łazanki z mię­sem i kapu­stą, jabłko,
  kom­pot

Wto­rek, 30 wrze­śnia

OBIAD:

 • zupa szpi­na­kowa z maka­ro­nem
 • filet z indyka panie­ro­wany, ziem­niaki,
  surówka cole­sław, kom­pot

Środa, 1 paź­dzier­nika

OBIAD:

 • zupa ziem­nia­czana
 • stro­go­now warzywny z woło­winą i wie­przo­winą,
  kasza gry­czana, kom­pot

Czwar­tek, 2 paź­dzier­nika

OBIAD:

 • zupa z porów z ryżem
 • pie­czeń rzym­ska w sosie wła­snym, ziem­niaki,
  mize­ria, kom­pot

Pią­tek, 3 paź­dzier­nika

OBIAD:

 • zupa z socze­wicy z ziem­nia­kami
  i kieł­basą
 • pie­rogi ruskie, surówka z mar­chewki i brzo­skwiń,
  kom­pot