Ponie­dzia­łek, 4 maja

OBIAD:

 • zupa pie­czar­kowa z zacierką
 • szynka pie­czona w sosie wła­snym, ryż,
  bro­kuły na parze, kom­pot

Wto­rek, 5 maja

OBIAD:

 • zupa bro­ku­łowa z kaszą jęcz­mienną
 • udko z kur­czaka, ziem­niaki, surówka z ogór­ków kiszo­nych i papryki,
  kom­pot

Środa, 6 maja

OBIAD:

 • barszcz biały z ziem­nia­kami i jaj­kiem
 • pie­rogi z tru­skaw­kami, polewa jogur­towa,
  kom­pot

Czwar­tek, 7 maja

OBIAD:

 • zupa pomi­do­rowa z ryżem
 • łazanki z kapu­stą i wie­przo­winą, jabłko,
  kom­pot

Pią­tek, 8 maja

OBIAD:

 • zupa gry­si­kowa
 • ryba w cie­ście nale­śni­ko­wym, ziem­niaki,
  surówka z selera, kom­pot