Ponie­dzia­łek, 21 kwiet­nia

ŚWIĘTO — PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY

Wto­rek, 22 kwiet­nia

WIOSENNA PRZERWA ŚWIĄTECZNA

Środa, 23 kwiet­nia

OBIAD:

 • zupa pomi­do­rowa z maka­ro­nem
 • filet dro­biowy panie­ro­wany, ziem­niaki,
  mar­chewka z grosz­kiem, kom­pot

Czwar­tek, 24 kwiet­nia

OBIAD:

 • zupa jarzy­nowa z ryżem
 • pie­czeń rzym­ska w sosie wła­snym, maka­ron świderki,
  surówka z bia­łej kapu­sty, kom­pot

Pią­tek, 25 kwiet­nia

OBIAD:

 • zupa z socze­wicy z ziem­nia­kami i kieł­basą
 • ryż z brzo­skwi­niami i polewą jogurtowo-waniliową,
  kom­pot