Ponie­dzia­łek, 28 lipca

ŚNIADANIE:

 • 2 kanapki (chleb pszenno-żytni) z masłem,
  szynką wiej­ską i ogór­kiem zie­lo­nym
 • kawa zbo­żowa

OBIAD:

 • zupa pomi­do­rowa z maka­ro­nem
 • gulasz z kur­cza­kiem, żółty ryż,
  mize­ria, kom­pot

Wto­rek, 29 lipca

ŚNIADANIE:

 • 2 kanapki (weka) z masłem i dże­mem
 • jabłkowo-cynamonowe klu­ski lane z mle­kiem
 • her­bata

OBIAD:

 • zupa krem z fasolki szpa­ra­go­wej
  z grzan­kami
 • szynka pie­czona w sosie wła­snym,
  ziem­niaki, cole­sław, kom­pot

Środa, 30 lipca

ŚNIADANIE:

 • kaj­zerka z masłem
 • sałatka mek­sy­kań­ska z kur­cza­kiem
 • her­bata owo­cowa

OBIAD:

 • zupa ziem­nia­czana z kieł­basą
 • maka­ron z serem i brzo­skwi­niami,
  polewą jogurtowo-jagodową, kom­pot

Czwar­tek, 31 lipca

ŚNIADANIE:

 • 1 kanapka (chleb sło­necz­ni­kowy) z masłem,
  twa­ro­giem z sałatą, pomi­do­rem i szczy­pior­kiem
 • kasza kuku­ry­dziana z mle­kiem
 • her­bata

OBIAD:

 • zupa jarzy­nowa z maka­ro­nem
 • gołąbki, w sosie pomi­do­ro­wym,
  kom­pot

Pią­tek, 1 sierp­nia

ŚNIADANIE:

 • gra­hamka z masłem, serem żółtym
  i ogór­kiem kiszo­nym
 • her­bata mię­towa

OBIAD:

 • zupa koper­kowa z ryżem
 • ryba panie­ro­wana, ziem­niaki,
  buraczki na cie­pło, kom­pot