Ponie­dzia­łek, 2 marca

OBIAD:

 • zupa ziem­nia­czana
 • łazanki z mię­sem i kapu­stą, jabłko,
  kom­pot

Wto­rek, 3 marca

OBIAD:

 • zupa bro­ku­łowa z kaszą jęcz­mienną
 • kotlet de vola­ille, ziem­niaki, surówka z pora
  i jabłka, kom­pot

Środa, 4 marca

OBIAD:

 • zupa ogór­kowa z ryżem
 • szynka pie­czona w sosie wła­snym,
  kasza gry­czana, cole­sław, kom­pot

Czwar­tek, 5 marca

OBIAD:

 • zupa faso­lowa z ziem­nia­kami i kieł­basą
 • pie­rogi z serem, mus tru­skaw­kowy,
  kom­pot

Pią­tek, 6 marca

OBIAD:

 • zupa koper­kowa z maka­ro­nem
 • ryba z warzy­wami po grecku, ziem­niaki,
  kom­pot