Infor­mu­jemy, że cyfry podane w nawia­sach kwa­dra­to­wych ozna­czają
aler­geny, które wymie­nione są pod menu.

Ponie­dzia­łek, 30 maja

OBIAD:

 • zupa koper­kowa z kaszą jaglaną [7]
 • maka­ron [1] z sosem pomi­do­ro­wym i moza­rellą [1,7],
  karotki, kom­pot, 1/2 jabłka

Wto­rek, 31 maja

OBIAD:

 • rosół z maka­ro­nem [1]
 • kotlet scha­bowy [1,3], ziem­niaki [7], mize­ria [7],
  kom­pot, 1/2 gruszki

Środa, 1 czerwca

OBIAD:

 • zupa mek­sy­kań­ska [1]
 • ryż z jabł­kami i cyna­mo­nem, polewa wani­liowa [7],
  ogó­rek do chru­pa­nia, kom­pot, kiwi

Czwar­tek, 2 czerwca

OBIAD:

 • krem z warzyw z grosz­kiem pty­sio­wym [1,3,7]
 • udko z kur­czaka, kasza gry­czana biała, surówka z bura­ków,
  kom­pot, 1/2 jabłka

Pią­tek, 3 czerwca

OBIAD:

 • zupa pomi­do­rowa z lanym cia­stem [1,3,7]
 • mir­bur­ger [1,3,4,7], ziem­niaki [7], surówka z mar­chewki,
  kom­pot, 1/2 gruszki
Lista aler­ge­nów:
[1] glu­ten, [3] jaja, [4] ryby, [6] soja, [7] mleko, [8] orze­chy, [9] seler, [11] sezam, [13] cytrusy.