Ponie­dzia­łek, 25 maja

OBIAD:

 • zupa bro­ku­łowa z kaszą jaglaną
 • potrawka drobiowo-warzywna,
  maka­ron, kom­pot

Wto­rek, 26 maja

OBIAD:

 • zupa ogór­kowa z ryżem
 • kotlet scha­bowy, ziem­niaki,
  kapu­sta zasma­żana, kom­pot

Środa, 27 maja

OBIAD:

 • zupa botwin­kowa z fasolą
 • placki ziem­nia­czane z sosem pie­czar­ko­wym,
  surówka wio­senna, kom­pot

Czwar­tek, 28 maja

OBIAD:

 • zupa gry­si­kowa
 • pie­czeń rzym­ska w sosie wła­snym,
  kasza jęcz­mienna, cole­sław, kom­pot

Pią­tek, 29 maja

OBIAD:

 • zupa z socze­wicy z ziem­nia­kami
  i kieł­basą
 • ryż z owo­cami, polewa jogur­towa,
  kom­pot