Ponie­dzia­łek, 3 listo­pada

OBIAD:

 • zupa koper­kowa z ryżem
 • stro­go­now warzywny z woło­winą,
  kasza gry­czana, kom­pot

Wto­rek, 4 listo­pada

OBIAD:

 • zupa krem z fasolki szpa­ra­go­wej
  z grosz­kiem pty­sio­wym
 • schab po pary­sku, ziem­niaki,
  surówka z kapu­sty pekiń­skiej, kom­pot

Środa, 5 listo­pada

OBIAD:

 • żurek z ziem­nia­kami i jaj­kiem
 • nale­śniki z serem i polewą jogurtowo-kokosową,
  kom­pot

Czwar­tek, 6 listo­pada

OBIAD:

 • zupa szpi­na­kowa z kaszą jęcz­mienną
 • zapie­kane ziem­niaki z warzy­wami i kieł­basą,
  kom­pot

Pią­tek, 7 listo­pada

OBIAD:

 • zupa pomi­do­rowa z maka­ro­nem
 • roladki rybne z cuki­nią w sosie zio­ło­wym,
  ryż brą­zowy, surówka z kiszo­nej kapu­sty,
  kom­pot