Ponie­dzia­łek, 26 stycz­nia

OBIAD:

 • zupa szpi­na­kowa z kaszą jaglaną
 • maka­ron z indy­kiem i warzy­wami,
  kom­pot

Wto­rek, 27 stycz­nia

OBIAD:

 • zupa pomi­do­rowa z ryżem
 • szny­cel, ziem­niaki, surówka z kiszo­nej kapu­sty,
  kom­pot

Środa, 28 stycz­nia

OBIAD:

 • zupa faso­lowa z ziem­nia­kami i kieł­basą
 • pie­rogi leniwe, polewa z owo­ców leśnych,
  kom­pot

Czwar­tek, 29 stycz­nia

OBIAD:

 • zupa koper­kowa z maka­ro­nem
 • filet z kur­czaka w sosie pie­trusz­ko­wym,
  ziem­niaki, surówka z bura­ków i jabłka,
  kom­pot

Pią­tek, 30 stycz­nia

OBIAD:

 • barszcz biały z ziem­nia­kami i jaj­kiem
 • risotto wege­ta­riań­skie, kom­pot