Jadło­spisy dla dzieci z die­tami wyklu­cze­nio­wymi dostępne są
w placówce. Na prośbę rodzica mogą być prze­ka­zane
drogą mailową po wcze­śniej­szym skon­tak­to­wa­niu się
z die­te­ty­kiem Two­jego Zdrówka.


Ponie­dzia­łek, 16 paź­dzier­nika

OBIAD:

  • zupa koper­kowa z kaszą jaglaną (250ml)
  • gulasz wie­przowy z warzy­wami (190g), kasza pęczak (120g), kom­pot (200ml)

Wto­rek, 17 paź­dzier­nika

OBIAD:

  • zupa pomi­do­rowa z zacierką (250ml)
  • kotle­cik mię­sny z kaszą jaglaną (90g), ziem­niaki (160g), surówka z czer­wo­nej kapu­sty (70g), kom­pot (150ml)

Środa, 18 paź­dzier­nika

OBIAD:

  • zupa prze­cie­rana z warzyw z grzan­kami (250ml)
  • kur­czak w sosie szpinakowo-śmietanowym (160g), świderki (120g), mar­chewka do chru­pa­nia (1szt.), kom­pot (150ml)

Czwar­tek, 19 paź­dzier­nika

OBIAD:

  • zupa ryżowa (250ml)
  • kotlet scha­bowy (90g), ziem­niaki (160g), surówka z bura­ków (70g), kom­pot (150ml)

Pią­tek, 20 paź­dzier­nika

OBIAD:

  • barszcz czer­wony z ziem­nia­kami i jaj­kiem (250ml+1/2szt.)
  • pie­rogi z serem na słodko (200g), kom­pot (150ml), jabłko (1/2szt.)

Źródło danych: s — Jadło­spis dla szkoły pod­sta­wo­wej
G:\TE_1742\[2017T42_BAMEN_K01.xlsx]BAZA_ALG