Jadło­spisy dla dzieci z die­tami wyklu­cze­nio­wymi dostępne są
w placówce. Na prośbę rodzica mogą być prze­ka­zane
drogą mailową po wcze­śniej­szym skon­tak­to­wa­niu się
z die­te­ty­kiem Two­jego Zdrówka.


Ponie­dzia­łek, 17 lipca

ŚNIADANIE:

 • 2 kanapki (chleb pszenno-żytni) (40g), z masłem (10g), serem żółtym, ogór­kiem zie­lo­nym i papryką czer­woną (30g+20g)
 • her­bata wiśniowa (250ml)

OBIAD:

 • zupa prze­cie­rana z zie­lo­nego groszku z natką pie­truszki i grzan­kami (250ml)
 • maka­ron z serem twa­ro­go­wym (130g+50g),mus brzo­skwi­niowy (50g),kompot (150ml),arbuz (80g)

PODWIECZOREK:

 • 1/2 bułki maśla­nej (25g),z powi­dłami śliw­ko­wymi (20g)
 • her­bata z cytryną (250ml)

Wto­rek, 18 lipca

ŚNIADANIE:

 • 1 kanapka (chleb pszenno-żytni) (25g), z masłem (7g), file­tem dro­bio­wym, pomi­do­rem i ogór­kiem zie­lo­nym (15g+10g)
 • owsianka na mleku (250ml)
 • her­bata owo­cowa (250ml)

OBIAD:

 • rosół z mar­chewką, pie­truszką i maka­ro­nem (250ml)
 • mie­lony kapu­śnia­czek (70g),ziemniaki z masłem (120g),surówka z bura­ków (50g),woda (150ml)

PODWIECZOREK:

 • domowy budyń cze­ko­la­dowy z wiśniami (150ml),chrupki kuku­ry­dziane (10g)
 • her­bata żura­wi­nowa (250ml)

Środa, 19 lipca

ŚNIADANIE:

 • bułka z dynią (40g), z masłem (10g), domo­wym pasz­te­tem, ogór­kiem zie­lo­nym i rzod­kiewką (40g+20g)
 • her­bata z cytryną (250ml)

OBIAD:

 • zupa gula­szowa z mar­chewką, grosz­kiem i ziem­nia­kami (250ml)
 • pie­rogi ruskie (160g)kompot (150ml),arbuz (80g)

PODWIECZOREK:

 • 1 kanapka (chleb sło­necz­ni­kowy) (20g),z masłem (5g),serem żółtym, papryką czer­woną i pomi­do­rem (15g+10g)
 • her­bata mali­nowa (250ml)

Czwar­tek, 20 lipca

ŚNIADANIE:

 • 1 kanapka (chleb pszenno-żytni) (25g), z masłem (7g), mio­dem wie­lo­kwia­to­wym (20g)
 • maślanka z kawał­kami banana (120g)
 • her­bata owo­cowa (250ml)

OBIAD:

 • krup­nik z mar­chewką, pie­truszką i ziem­nia­kami (250ml)
 • gołąbki bez zawi­ja­nia w sosie pomi­do­ro­wym (120g+80g),ziemniaki z masłem (100g),woda (150ml)

PODWIECZOREK:

 • 1/2 kaj­zerki (20g),z masłem (5g),szynką wiej­ską, pomi­do­rem i ogór­kiem kiszo­nym (15g+10g)
 • kawa zbo­żowa (200ml)

Pią­tek, 21 lipca

ŚNIADANIE:

 • 2 kanapki (chleb sło­necz­ni­kowy) (40g), z masłem (10g), pastą jajeczną ze szczy­pior­kiem i pomi­do­rem (40g)
 • kakao (200ml)

OBIAD:

 • żurek na śmie­ta­nie z ziem­nia­kami (250ml)
 • ryba panie­ro­wana z zio­łami (90g), z warzy­wami po grecku (70g),ziemniaki z masłem (120g),kompot (150ml)

PODWIECZOREK:

 • domowe cia­sto jogur­towe z wiśniami (100g)
 • her­bata z dzi­kiej róży (250ml)

Źródło danych: p — Jadło­spis dla przed­szkola
C:\00_ATA\4_MENUET\4_EDYTOR\ME_2017\TE_1734\[2017T34_BAMEN_G03.xlsx]BAZA_ALG