Jadło­spisy dla dzieci z die­tami wyklu­cze­nio­wymi dostępne są
w placówce. Na prośbę rodzica mogą być prze­ka­zane
drogą mailową po wcze­śniej­szym skon­tak­to­wa­niu się
z die­te­ty­kiem Two­jego Zdrówka.


Ponie­dzia­łek, 21 sierp­nia

ŚNIADANIE:

 • 2 kanapki (chleb razowy) (40g), z masłem (10g), twa­ro­giem i szczy­pior­kiem (40g)
 • her­bata z dzi­kiej róży (250ml)

ŚNIADANIE II:

 • ( )

OBIAD:

 • zupa ucie­rana z warzyw z grzan­kami (250ml)
 • spa­ghetti (100g),z sosem boloń­skim (80g),woda (150ml),śliwka (1szt.)

PODWIECZOREK:

 • 1/2 kaj­zerki (20g),z masłem (5g),wędliną wie­przową i papryką (15g+10g)
 • her­bata owo­cowa (250ml)

Wto­rek, 22 sierp­nia

ŚNIADANIE:

 • 1 kanapka (chleb pszenno-żytni) (25g), z masłem (7g), serem żółtym i rzod­kiewką (15g+10g)
 • jogurt wiśniowy (120g)
 • kawa zbo­żowa (200ml)

ŚNIADANIE II:

 • ( )

OBIAD:

 • zupa pomi­do­rowa z maka­ro­nem (250ml)
 • kotlet scha­bowy (90g),ziemniaki (120g),colesław (50g),kompot (150ml)

PODWIECZOREK:

 • 1 kanapka (chleb gra­ham) (20g),z masłem (5g),filetem dro­bio­wym i sałatą (20g+10g)
 • her­bata porzecz­kowa (250ml)

Środa, 23 sierp­nia

ŚNIADANIE:

 • kaj­zerka (40g), z masłem (10g), sałatka maka­ro­nowa z kur­cza­kiem i papryką (80g)
 • kakao (200ml)

ŚNIADANIE II:

 • ( )

OBIAD:

 • żurek z ziem­nia­kami i jaj­kiem (250ml+1/2szt.)
 • klu­ski na parze (2szt.),z musem jabłkowo-brzoskwiniowym (50g)woda (150ml)

PODWIECZOREK:

 • 1/2 gra­hamki (20g),z masłem (5g),szynką wiej­ską i ogór­kiem zie­lo­nym (15g+10g)
 • her­bata z cytryną (250ml)

Czwar­tek, 24 sierp­nia

ŚNIADANIE:

 • 1 kanapka (chleb pszenno-żytni) (25g), z masłem (7g), mio­dem (20g)
 • kasza manna na mleku (250ml)
 • her­bata owo­cowa (250ml)

ŚNIADANIE II:

 • ( )

OBIAD:

 • zupa bro­ku­łowa z zacierką (250ml)
 • kotle­tem dro­bio­wym (70g),kasza kuskus (100g),mizeria na jogur­cie (50g),kompot (150ml)

PODWIECZOREK:

 • 1 kanapka (chleb sło­necz­ni­kowy) (20g),z masłem (5g),wędliną dro­biową i pomi­do­rem (15g+10g)
 • her­bata żura­wi­nowa (250ml)

Pią­tek, 25 sierp­nia

ŚNIADANIE:

 • bułka z makiem (40g), z masłem (10g), jaj­kiem i szczy­pior­kiem (40g)
 • kawa zbo­żowa (200ml)

ŚNIADANIE II:

 • ( )

OBIAD:

 • zupa ogór­kowa z ryżem (250ml)
 • ryba panie­ro­wana (90g), ziem­niaki (120g),surówka z kiszo­nej kapu­sty (50g),woda (150ml)

PODWIECZOREK:

 • cia­sto jogur­towe z porzecz­kami (100g)
 • her­bata mali­nowa (250ml)

Źródło danych: p — Jadło­spis dla przed­szkola
C:\00_ATA\4_MENUET\4_EDYTOR\ME_2017\TE_1734\[2017T34_BAMEN_K05.xlsx]BAZA_ALG