Jadło­spisy dla dzieci z die­tami wyklu­cze­nio­wymi dostępne są
w placówce. Na prośbę rodzica mogą być prze­ka­zane
drogą mailową po wcze­śniej­szym skon­tak­to­wa­niu się
z die­te­ty­kiem Two­jego Zdrówka.


Ponie­dzia­łek, 31 lipca

ŚNIADANIE:

 • 2 kanapki (chleb razowy) (40g), z masłem (10g), polę­dwicą sopocką i pomi­do­rem (30g+20g)
 • kawa zbo­żowa (200ml)

OBIAD:

 • zupa prze­cie­rana z kala­fiora z grzan­kami (250ml)
 • spa­ghetti (100g), z sosem boloń­skim (80g), kom­pot (150ml), śliwka (1szt.)

PODWIECZOREK:

 • 1/2 bułki z makiem (20g), z masłem (5g), pastą twa­ro­gową ze szczy­pior­kiem (20g)
 • her­bata mali­nowa (250ml)

Wto­rek, 1 sierp­nia

ŚNIADANIE:

 • 1/2 kaj­zerki (20g), z masłem (5g), ser­kiem tru­skaw­ko­wym (20g)
 • owsianka na mleku (250ml)
 • her­bata z cytryną (250ml)

OBIAD:

 • rosół z maka­ro­nem (250ml)
 • kotlet scha­bowy (90g), ziem­niaki (120g), surówka z bia­łej kapu­sty i ogórka zie­lo­nego (50g), woda (200ml)

PODWIECZOREK:

 • kisiel porzecz­kowy (150g), paluch kuku­ry­dziany (10g)
 • her­bata owo­cowa (250ml)

Środa, 2 sierp­nia

ŚNIADANIE:

 • 2 kanapki (chleb gra­ham) (40g), z masłem (10g), domo­wym pasz­te­tem i sałatą (40g+20g)
 • kakao (200ml)

OBIAD:

 • krup­nik z ziem­nia­kami i dro­biem (250ml)
 • pie­rogi z jabł­kami (160g), polewa jogur­towa (50g), kom­pot (200ml)

PODWIECZOREK:

 • 1 kanapka (chleb sło­necz­ni­kowy) (20g), z masłem (5g), serem żółtym i pomi­do­rem (15g+10g)
 • her­bata żura­wi­nowa (250ml)

Czwartek, 3 sierp­nia

ŚNIADANIE:

 • 1/2 kaj­zerki (20g), z masłem (5g), dże­mem brzo­skwi­nio­wym (20g)
 • maślanka wiśniowa (120g)
 • her­bata owo­cowa (250ml)

OBIAD:

 • zupa jarzy­nowa z kaszą jaglaną (250ml)
 • pul­pet dro­biowy w sosie sero­wym (70g+80g),kasza jęcz­mienna (100g), surówka z mar­chewki i jabłka (50g), woda (200ml)

PODWIECZOREK:

 • 1 kanapka (chleb razowy) (20g), z masłem (5g), polę­dwicą sopocką i ogór­kiem zie­lo­nym (15g+10g)
 • her­bata wiśniowa (250ml)

Pią­tek, 4 sierp­nia

ŚNIADANIE:

 • 2 kanapki (chleb sło­necz­ni­kowy) (40g), z masłem (10g), pastą jajeczną ze szczy­pior­kiem (na jogur­cie) (40g)
 • kakao (200ml)

OBIAD:

 • zupa gry­si­kowa (250ml)
 • ryba panie­ro­wana (90g), ziem­niaki (150g), surówka z kiszo­nej kapu­sty (50g), kom­pot (200ml)

PODWIECZOREK:

 • ślimaczki cyna­mo­nowe z rodzyn­kami (1szt.)
 • her­bata z cytryną (250ml)

Źródło danych: p — Jadło­spis dla przed­szkola
G:\TE_1731\[2017T31_BAMEN_K01.xlsx]BAZA_ALG