Jadło­spisy dla dzieci z die­tami wyklu­cze­nio­wymi dostępne są
w placówce. Na prośbę rodzica mogą być prze­ka­zane
drogą mailową po wcze­śniej­szym skon­tak­to­wa­niu się
z die­te­ty­kiem Two­jego Zdrówka.


Ponie­dzia­łek, 16 paź­dzier­nika

ŚNIADANIE:

 • 2 kanapki (chleb sło­necz­ni­kowy) (40g), z masłem (10g), serem żółtym i papryką (30g+20g)
 • her­bata z cytryną (200ml)

ŚNIADANIE II:

 • jabłko (1szt.)

OBIAD:

 • zupa koper­kowa z kaszą jaglaną (250ml)
 • gulasz wie­przowy z warzy­wami (160g), kasza pęczak (100g), kom­pot (200ml)

PODWIECZOREK:

 • 1 kanapka (chleb razowy) (20g), z masłem (5g), polę­dwicą sopocką i ogór­kiem zie­lo­nym (15g+10g)
 • her­bata owo­cowa (200ml)

Wto­rek, 17 paź­dzier­nika

ŚNIADANIE:

 • 1 kanapka (chleb pszenno-żytni) (25g), z masłem (5g), wędliną dro­biową i sałatą (15g+5g)
 • kasza manna z owo­cami na mleku (250ml)
 • her­bata żura­wi­nowa (200ml)

ŚNIADANIE II:

 • śliwki (1szt.)

OBIAD:

 • zupa pomi­do­rowa z zacierką (250ml)
 • kotle­cik mię­sny z kaszą jaglaną (70g), ziem­niaki (120g), surówka z czer­wo­nej kapu­sty (50g), kom­pot (150ml)

PODWIECZOREK:

 • 1/2 kaj­zerki (20g), z masłem (5g), powi­dłami (20g)
 • kakao (200ml)

Środa, 18 paź­dzier­nika

ŚNIADANIE:

 • gra­hamka (40g), z masłem (10g), pastą twa­ro­gową ze szczy­pior­kiem (40g)
 • her­bata owo­cowa (200ml)

ŚNIADANIE II:

 • banan (1szt.)

OBIAD:

 • zupa prze­cie­rana z warzyw z grzan­kami (250ml)
 • kur­czak w sosie szpinakowo-śmietanowym (140g), świderki (100g), mar­chewka do chru­pa­nia (1szt.), kom­pot (150ml)

PODWIECZOREK:

 • 1 kanapka (chleb gra­ham) (20g), z masłem (5g), wędliną wie­przową i ogór­kiem zie­lo­nym (15g+10g)
 • her­bata żura­wi­nowa (200ml)

Czwar­tek, 19 paź­dzier­nika

ŚNIADANIE:

 • 1 kanapka (chleb pszenno-żytni) (25g), z masłem (5g), mio­dem (20g)
 • maślanka brzo­skwi­niowa (120g)
 • kawa zbo­żowa (200ml)

ŚNIADANIE II:

 • gruszka (1szt.)

OBIAD:

 • zupa ryżowa (250ml)
 • kotlet scha­bowy (90g), ziem­niaki (120g), surówka z bura­ków (50g), kom­pot (150ml)

PODWIECZOREK:

 • 1/2 kaj­zerki (20g), z masłem (5g), pastą dro­biową i sałatą (20g+5g)
 • her­bata z cytryną (200ml)

Pią­tek, 20 paź­dzier­nika

ŚNIADANIE:

 • 2 kanapki (chleb razowy) (40g), z masłem (10g), pastą z makreli i pomi­do­rem (40g+20g)
 • her­bata z cytryną (200ml)

ŚNIADANIE II:

 • śliwki (1szt.)

OBIAD:

 • barszcz czer­wony z ziem­nia­kami i jaj­kiem (250ml+1/2szt.)
 • pie­rogi z serem na słodko (160g), kom­pot (150ml), jabłko (1/2szt.)

PODWIECZOREK:

 • murzy­nek z wiśniami (100g)
 • her­bata mali­nowa (200ml)

Źródło danych: p — Jadło­spis dla przed­szkola
G:\TE_1742\[2017T42_BAMEN_K02.xlsx]BAZA_ALG