Jadło­spisy dla dzieci z die­tami wyklu­cze­nio­wymi dostępne są
w placówce. Na prośbę rodzica mogą być prze­ka­zane
drogą mailową po wcze­śniej­szym skon­tak­to­wa­niu się
z die­te­ty­kiem Two­jego Zdrówka.


Ponie­dzia­łek, 19 czerwca

OBIAD:

 • zupa koper­kowa z ryżem (250ml)
 • spa­ghetti (120g), z sosem boloń­skim (100g), kom­pot (250ml), jabłko (1/2 szt.)

PODWIECZOREK:

 • bułka z makiem (40g), z masłem (10g), polę­dwicą sopocką i papryką (40g+20g)
 • her­bata mali­nowa (250ml)

Wto­rek, 20 czerwca

OBIAD:

 • zupa kala­fio­rowa z maka­ro­nem (250ml)
 • kotle­cik dro­biowy (90g), ziem­niaki (180g), surówka z bia­łej kapu­sty (70g), kom­pot (250ml)

PODWIECZOREK:

 • 2 kanapki (chleb razowy) (40g), z masłem (10g), serem żółtym i pomi­do­rem (40g+20g)
 • her­bata owo­cowa (250ml)

Środa, 21 czerwca

OBIAD:

 • żurek z ziem­nia­kami i jaj­kiem (250ml+1/2szt.)
 • pam­pu­chy (3szt.), z polewą wani­liową (70g), kom­pot (250ml),jabłko (1/2szt.)

PODWIECZOREK:

 • 2 kanapki (chleb razowy) (40g), z masłem (10g), wędliną dro­biową i ogór­kiem zie­lo­nym (40g+20g)
 • her­bata porzecz­kowa (250ml)

Czwar­tek, 22 czerwca

OBIAD:

 • zupa pomi­do­rowa z zacierką (250ml)
 • łazanki z młodą kapu­stą i wie­przo­winą (240g), kom­pot (250ml), gruszka (1/2szt.)

PODWIECZOREK:

 • 2 kanapki (chleb gra­ham) (40g), z masłem (10g),bserem żółtym i rzod­kiewką (40g+20g)
 • her­bata żura­wi­nowa (250ml)

Pią­tek, 23 czerwca

OBIAD:

 • zupa ucie­rana z fasolki szpa­ra­go­wej z grzan­kami (250ml)
 • ryba w cie­ście nale­śni­ko­wym (90g), ziem­niaki (180g), surówka z mar­chewki (70g), kom­pot (250ml)

PODWIECZOREK:

 • droż­dżówka z serem i mar­mo­ladą (1szt.)
 • her­bata owo­cowa (250ml)

Źródło danych: s — Jadło­spis dla szkoły pod­sta­wo­wej
F:\TE_1725\[2017T25_BAMEN_K05.xlsx]BAZA_ALG