Jadło­spisy dla dzieci z die­tami wyklu­cze­nio­wymi dostępne są
w placówce. Na prośbę rodzica mogą być prze­ka­zane
drogą mailową po wcze­śniej­szym skon­tak­to­wa­niu się
z die­te­ty­kiem Two­jego Zdrówka.


Ponie­dzia­łek, 14 sierp­nia

ŚNIADANIE:

 • gra­hamka (40g), z masłem (10g), powi­dłami (40g)
 • her­bata wiśniowa (250ml)

OBIAD:

 • zypa gry­si­kowa (250ml)
 • risotto z wie­przo­winą (170g) ‚sos pomi­do­rowy (50g), woda (150ml)

PODWIECZOREK:

 • 1 kanapka (chleb razowy) (20g), z masłem (5g), ser­kiem wiej­skim z zio­łami (20g)
 • her­bata z cytryną (250ml)

Środa, 16 sierp­nia

ŚNIADANIE:

 • 2 kanapki (chleb gra­ham) (40g), z masłem (10g), mio­dem (40g)
 • her­bata z cytryną (250ml)

OBIAD:

 • zupa koper­kowa z kaszą jaglaną (250ml)
 • penne (100g), z sosem napoli i moza­rellą (80g+30g), kom­pot (150ml), jabłko (1/2 szt.)

PODWIECZOREK:

 • 1 kanapka (chleb sło­necz­ni­kowy) (20g), z masłem (5g), twa­roż­kiem ze szczy­pior­kiem (20g)
 • her­bata mali­nowa (250ml)

Czwar­tek, 17 sierp­nia

ŚNIADANIE:

 • 1 kanapka (chleb pszenno-żytni) (25g), z masłem (7g), polę­dwicą sopocką i sałatą (15g+10g)
 • płatki kuku­ry­dziane na mleku (250ml)
 • kawa zbo­żowa (200ml)

OBIAD:

 • krup­nik z ziem­nia­kami (250ml)
 • łazanki z młodą kapu­stą i wie­przo­winą (190g), woda (150ml), mar­chewka do chru­pa­nia (1szt.)

PODWIECZOREK:

 • 1/2 kaj­zerki (20g), z masłem (5g), szynką wiej­ską i pomi­do­rem (20g+10g)
 • her­bata owo­cowa (250ml)

Pią­tek, 18 sierp­nia

ŚNIADANIE:

 • 2 kanapki (chleb sło­necz­ni­kowy) (40g), z masłem (10g), jaj­kiem i szczy­pior­kiem (40g)
 • kakao (200ml)

OBIAD:

 • zupa ziem­nia­czana (250ml)
 • ryba w cie­ście nale­śni­ko­wym (90g), ryż (100g), surówka z kiszo­nej kapu­sty (50g), kom­pot (150ml)

PODWIECZOREK:

 • droż­dżówka z serem i rodzyn­kami (1szt.)
 • her­bata z dzi­kiej róży (250ml)

Źródło danych: P — Jadło­spis dla przed­szkola
G:\TE_1733\[2017T33_BAMEN_K01.xlsx]BAZA_ALG