Jadło­spisy dla dzieci z die­tami wyklu­cze­nio­wymi dostępne są
w placówce. Na prośbę rodzica mogą być prze­ka­zane
drogą mailową po wcze­śniej­szym skon­tak­to­wa­niu się
z die­te­ty­kiem Two­jego Zdrówka.


Ponie­dzia­łek, 16 paź­dzier­nika

ŚNIADANIE:

 • 2 kanapki (chleb sło­necz­ni­kowy) (40g), z masłem (10g), serem żółtym i papryką (30g+20g)
 • her­bata z cytryną (200ml)

OBIAD:

 • zupa koper­kowa z kaszą jaglaną (250ml)
 • gulasz wie­przowy z warzy­wami (190g), kasza pęczak (120g), kom­pot (200ml)

PODWIECZOREK:

 • 2 kanapki (chleb razowy) (40g), z masłem (10g), polę­dwicą sopocką i ogór­kiem zie­lo­nym (30g+20g)
 • her­bata owo­cowa (200ml)

Wto­rek, 17 paź­dzier­nika

ŚNIADANIE:

 • 1 kanapka (chleb pszenno-żytni) (25g), z masłem (5g), wędliną dro­biową i sałatą (15g+5g)
 • jogurt owo­cowy (120ml)
 • her­bata żura­wi­nowa (200ml)

OBIAD:

 • zupa pomi­do­rowa z zacierką (250ml)
 • kotle­cik mię­sny z kaszą jaglaną (90g), ziem­niaki (160g), surówka z czer­wo­nej kapu­sty (70g), kom­pot (150ml)

PODWIECZOREK:

 • man­da­rynka (1szt.), paluch kuku­ry­dziany (10g)
 • her­bata wiśniowa (200ml)

Środa, 18 paź­dzier­nika

ŚNIADANIE:

 • gra­hamka (40g), z masłem (10g), pastą twa­ro­gową ze szczy­pior­kiem (40g)
 • her­bata owo­cowa (200ml)

OBIAD:

 • zupa prze­cie­rana z warzyw z grzan­kami (250ml)
 • kur­czak w sosie szpinakowo-śmietanowym (160g), świderki (120g), mar­chewka do chru­pa­nia (1szt.), kom­pot (150ml)

PODWIECZOREK:

 • kisiel tru­skaw­kowy (150g), wafle ryżowe (10g)
 • her­bata żura­wi­nowa (200ml)

Czwar­tek, 19 paź­dzier­nika

ŚNIADANIE:

 • 1 kanapka (chleb pszenno-żytni) (25g), z masłem (5g), mio­dem (20g)
 • maślanka brzo­skwi­niowa (120g)
 • her­bata mali­nowa (200ml)

OBIAD:

 • zupa ryżowa (250ml)
 • kotlet scha­bowy (90g), ziem­niaki (160g), surówka z bura­ków (70g), kom­pot (150ml)

PODWIECZOREK:

 • kaj­zerka (40g), z masłem (10g), pastą dro­biową i sałatą (40g+10g)
 • her­bata z cytryną (200ml)

Pią­tek, 20 paź­dzier­nika

ŚNIADANIE:

 • 2 kanapki (chleb razowy) (40g), z masłem (10g), pastą z makreli i pomi­do­rem (40g+20g)
 • her­bata z cytryną (200ml)

OBIAD:

 • barszcz czer­wony z ziem­nia­kami i jaj­kiem (250ml+1/2szt.)
 • pie­rogi z mię­sem (200g), kom­pot (150ml), jabłko (1/2szt.)

PODWIECZOREK:

 • murzy­nek z wiśniami (100g)
 • her­bata mali­nowa (200ml)

Źródło danych: s — Jadło­spis dla szkoły pod­sta­wo­wej
G:\TE_1742\[2017T42_BAMEN_K03.xlsx]BAZA_ALG