Jadło­spisy dla dzieci z die­tami wyklu­cze­nio­wymi dostępne są
w placówce. Na prośbę rodzica mogą być prze­ka­zane
drogą mailową po wcze­śniej­szym skon­tak­to­wa­niu się
z die­te­ty­kiem Two­jego Zdrówka.


Ponie­dzia­łek, 21 sierp­nia

ŚNIADANIE:

 • 2 kanapki (chleb razowy) (40g), z masłem (10g), serem żółtym i papryką (30g+20g)
 • her­bata z dzi­kiej róży (250ml)

ŚNIADANIE II:

 • ( )

OBIAD:

 • zupa ucie­rana z warzyw z grzan­kami (250ml)
 • spa­ghetti (120g),z sosem boloń­skim (100g),woda (150ml),śliwka (1szt.)

PODWIECZOREK:

 • kaj­zerka (40g),z masłem (10g),twarożkiem tru­skaw­ko­wym (40g)
 • her­bata owo­cowa (250ml)

Wto­rek, 22 sierp­nia

ŚNIADANIE:

 • 1 kanapka (chleb pszenno-żytni) (25g), z masłem (7g), wędliną dro­biową i sałatą (15g+10g)
 • jogurt wiśniowy (120g)
 • her­bata zio­łowa (250ml)

ŚNIADANIE II:

 • ( )

OBIAD:

 • zupa pomi­do­rowa z maka­ro­nem (250ml)
 • kotlet scha­bowy (90g),ziemniaki (160g),colesław (70g),kompot (150ml)

PODWIECZOREK:

 • kisiel jabł­kowy (150ml),chrupki kuku­ry­dziane (10g)
 • her­bata porzecz­kowa (250ml)

Środa, 23 sierp­nia

ŚNIADANIE:

 • kaj­zerka (40g), z masłem (10g), sałatka maka­ro­nowa z kur­cza­kiem i papryką (80g)
 • her­bata żura­wi­nowa (250ml)

ŚNIADANIE II:

 • ( )

OBIAD:

 • żurek z ziem­nia­kami i jaj­kiem (250ml+1/2szt.)
 • klu­ski na parze (3szt.),z sosem pie­czar­ko­wym (70g)woda (150ml)

PODWIECZOREK:

 • gra­hamka (40g),z masłem (10g),szynką wiej­ską i papryką (30g+20g)
 • her­bata z cytryną (250ml)

Czwar­tek, 24 sierp­nia

ŚNIADANIE:

 • 1 kanapka (chleb pszenno-żytni) (25g), z masłem (7g), powi­dłami (20g)
 • maślanka porzecz­kowa (120ml)
 • her­bata owo­cowa (250ml)

ŚNIADANIE II:

 • ( )

OBIAD:

 • zupa bro­ku­łowa z zacierką (250ml)
 • kotle­cik dro­biowy z kala­fio­rem (90g),kasza kuskus (120g),mizeria na jogur­cie (70g),kompot (150ml)

PODWIECZOREK:

 • 2 kanapki (chleb sło­necz­ni­kowy) (40g),z masłem (10g),pastą mię­sną i pomi­do­rem (40g+20g)
 • her­bata żura­wi­nowa (250ml)

Pią­tek, 25 sierp­nia

ŚNIADANIE:

 • bułka z makiem (40g), z masłem (10g), jaj­kiem i szczy­pior­kiem (40g)
 • ( )
 • her­bata z dzi­kiej róży (250ml)

ŚNIADANIE II:

 • ( )

OBIAD:

 • zupa ogór­kowa z ryżem (250ml)
 • ryba panie­ro­wana (90g),ziemniaki (160g),surówka z kiszo­nej kapu­sty (70g),woda (150ml)

PODWIECZOREK:

 • cia­sto jogur­towe z porzecz­kami (100g)
 • her­bata mali­nowa (250ml)

Źródło danych: s — Jadło­spis dla szkoły pod­sta­wo­wej
C:\00_ATA\4_MENUET\4_EDYTOR\ME_2017\TE_1734\[2017T34_BAMEN_K03.xlsx]BAZA_ALG