Jadło­spisy dla dzieci z die­tami wyklu­cze­nio­wymi dostępne są
w placówce. Na prośbę rodzica mogą być prze­ka­zane
drogą mailową po wcze­śniej­szym skon­tak­to­wa­niu się
z die­te­ty­kiem Two­jego Zdrówka.


Ponie­dzia­łek, 16 paź­dzier­nika

ŚNIADANIE:

 • 1 kanapka (chleb sło­necz­ni­kowy) (20g), z masłem (5g), serem żółtym i papryką (15g+10g)
 • her­bata z cytryną (200ml)

ŚNIADANIE II:

 • jabłko (1szt.)

OBIAD:

 • zupa koper­kowa z kaszą jaglaną (250ml)
 • gulasz wie­przowy z warzy­wami (150g), kasza pęczak (100g), kom­pot (200ml)

PODWIECZOREK:

 • 1 kanapka (chleb razowy) (20g), z masłem (5g), polę­dwicą sopocką i ogór­kiem zie­lo­nym (15g+10g)
 • her­bata owo­cowa (200ml)

Wto­rek, 17 paź­dzier­nika

ŚNIADANIE:

 • 1/2 kanapki (chleb pszenno-żytni) (10g), z masłem (3g), wędliną dro­biową i sałatą (10g+3g)
 • kasza manna z owo­cami na mleku (200ml)
 • her­bata żura­wi­nowa (200ml)

ŚNIADANIE II:

 • śliwki (1szt.)

OBIAD:

 • zupa pomi­do­rowa z zacierką (250ml)
 • pul­pe­cik mię­sny z kaszą jaglaną w sosie zio­ło­wym (70g+80g), ziem­niaki (100g), surówka z czer­wo­nej kapu­sty (50g), kom­pot (150ml)

PODWIECZOREK:

 • man­da­rynka (1szt.), paluch kuku­ry­dziany (10g)
 • kakao (200ml)

Środa, 18 paź­dzier­nika

ŚNIADANIE:

 • 1/2 gra­hamki (20g), z masłem (5g), pastą twa­ro­gową ze szczy­pior­kiem (20g)
 • her­bata owo­cowa (200ml)

ŚNIADANIE II:

 • banan (1szt.)

OBIAD:

 • zupa prze­cie­rana z warzyw z grzan­kami (250ml)
 • kur­czak w sosie szpinakowo-śmietanowym (120g), świderki (100g), mar­chewka starta (50g), kom­pot (150ml)

PODWIECZOREK:

 • kisiel tru­skaw­kowy (150g), wafle ryżowe (10g)
 • her­bata żura­wi­nowa (200ml)

Czwar­tek, 19 paź­dzier­nika

ŚNIADANIE:

 • 1/2 kanapki (chleb pszenno-żytni) (10g), z masłem (3g), mio­dem (10g)
 • maślanka brzo­skwi­niowa (120g)
 • kawa zbo­żowa (200ml)

ŚNIADANIE II:

 • gruszka (1szt.)

OBIAD:

 • zupa ryżowa (250ml)
 • klop­sik wie­przowy w sosie pie­trusz­ko­wym (70g+80g), ziem­niaki (100g), surówka z bura­ków (50g), kom­pot (150ml)

PODWIECZOREK:

 • 1/2 kaj­zerki (20g), z masłem (5g), pastą dro­biową i sałatą (20g+5g)
 • her­bata z cytryną (200ml)

Pią­tek, 20 paź­dzier­nika

ŚNIADANIE:

 • 1 kanapka (chleb razowy) (20g), z masłem (5g), pastą z makreli i pomi­do­rem (bez skórki) (20g+10g)
 • her­bata z cytryną (200ml)

ŚNIADANIE II:

 • śliwki (1szt.)

OBIAD:

 • barszcz czer­wony z ziem­nia­kami i jaj­kiem (250ml+1/2szt.)
 • pie­rogi z serem na słodko (160g), kom­pot (150ml), jabłko (1/2szt.)

PODWIECZOREK:

 • murzy­nek z wiśniami (100g)
 • her­bata mali­nowa (200ml)

Źródło danych: z — Jadło­spis dla żłobka
G:\TE_1742\[2017T42_BAMEN_K01.xlsx]BAZA_ALG