Jadło­spisy dla dzieci z die­tami wyklu­cze­nio­wymi dostępne są
w placówce. Na prośbę rodzica mogą być prze­ka­zane
drogą mailową po wcze­śniej­szym skon­tak­to­wa­niu się
z die­te­ty­kiem Two­jego Zdrówka.


Ponie­dzia­łek, 18 wrze­śnia

OBIAD:

  • zupa ogór­kowa z ryżem (250ml)
  • spa­ghetti (120g) , z sosem boloń­skim (100g), kom­pot (150ml), śliwka (1szt.)

Wto­rek, 19 wrze­śnia

OBIAD:

  • zupa bro­ku­łowa z zacierką (250ml)
  • udko z kur­czaka (90g), ziem­niaki (160g), mize­ria (70g), kom­pot (150ml)

Środa, 20 wrze­śnia

OBIAD:

  • krup­nik z ziem­nia­kami i dro­biem (250ml)
  • pie­rogi ruskie (200g), kom­pot (150ml), wino­grona (70g)

Czwar­tek, 21 wrze­śnia

OBIAD:

  • zupa ucie­rana z zie­lo­nego groszku z grosz­kiem pty­sio­wym (250ml)
  • łazanki z młodą kapu­stą i wie­przo­winą (240g), kom­pot (150ml), jabłko (1/2szt.)

Pią­tek, 22 wrze­śnia

OBIAD:

  • zupa koper­kowa z kaszą jaglaną (250ml)
  • ryba panie­ro­wana (90g), z warzy­wami po grecku (80g) , ryż (120g), kom­pot (150ml)

Źródło danych: S — Jadło­spis dla szkoły pod­sta­wo­wej
G:\TE_1738\[2017T38_BAMEN_K01.xlsx]BAZA_ALG