Jadło­spisy dla dzieci z die­tami wyklu­cze­nio­wymi dostępne są
w placówce. Na prośbę rodzica mogą być prze­ka­zane
drogą mailową po wcze­śniej­szym skon­tak­to­wa­niu się
z die­te­ty­kiem Two­jego Zdrówka.


Ponie­dzia­łek, 11 wrze­śnia

ŚNIADANIE:

 • 2 kanapki (chleb razowy) (40g), z masłem (10g), serem żółtym i pomi­do­rem (30g+20g)
 • her­bata żura­wi­nowa (250ml)

ŚNIADANIE II:

 • śliwki (2szt.)

OBIAD:

 • zupa prze­cie­rana z dynii z grzan­kami (250ml)
 • potrawka dro­biowa z mar­chewką i grosz­kiem (120g),ryż (100g)woda (150ml)

PODWIECZOREK:

 • 1/2 kaj­zerki (20g),z masłem (5g),serkiem wiej­skim z mio­dem (20g)
 • her­bata z cytryną (250ml)

Wto­rek, 12 wrze­śnia

ŚNIADANIE:

 • 1 kanapka (chleb pszenno-żytni) (25g), z masłem (7g), pastą twa­ro­gową z rzod­kiewką (20g)
 • jaglanka z jabł­kiem na mleku (250ml)
 • her­bata owo­cowa (250ml)

ŚNIADANIE II:

 • arbuz (80g)

OBIAD:

 • rosół z maka­ro­nem (250ml)
 • kotlet scha­bowy (90g),ziemniaki (120g),fasolka szpa­ra­gowa (50g),kompot (150ml)

PODWIECZOREK:

 • smo­othie owo­cowe (120g),pieczywo chrup­kie (2szt.)
 • her­bata z dzi­kiej róży (250ml)

Środa, 13 wrze­śnia

ŚNIADANIE:

 • gra­hamka (40g), z masłem (10g), pastą mięsno-warzywną (40g)
 • her­bata z cytryną (250ml)

ŚNIADANIE II:

 • wino­grona (70g)

OBIAD:

 • barszcz czer­wony z ziem­nia­kami i jaj­kiem (250ml+1/2szt.)
 • klu­ski na parze (2szt.),polewa wani­liowa (50g),woda (150ml),śliwka (1szt.)

PODWIECZOREK:

 • 1/2 bułki z makiem (20g),z masłem (5g),serem żółtym i sałatą (15g+10g)
 • her­bata wiśniowa (250ml)

Czwar­tek, 14 wrze­śnia

ŚNIADANIE:

 • 1 kanapka (chleb pszenno-żytni) (25g), z masłem (7g), powi­dłami (20g)
 • jogurt malinowo-porzeczkowy (120g)
 • kakao (200ml)

ŚNIADANIE II:

 • jabłko (1szt.)

OBIAD:

 • kapu­śniak z ziem­nia­kami (250ml)
 • rolada dro­biowa z moza­rellą (70g),kasza kuskus (100g),mizeria (50g),kompot (150ml)

PODWIECZOREK:

 • 1 kanapka (chleb razowy) (20g),z masłem (5g),domowym pasz­te­tem i ogór­kiem kiszo­nym (20g+10g)
 • her­bata żura­wi­nowa (250ml)

Pią­tek, 15 wrze­śnia

ŚNIADANIE:

 • 2 kanapki (chleb sło­necz­ni­kowy) (40g), z masłem (10g), jaj­kiem ze szczy­pior­kiem (40g)
 • mleko (200ml)

ŚNIADANIE II:

 • banan (1szt.)

OBIAD:

 • zupa kala­fio­rowa z zacierką (250ml)
 • ryba w cie­śnie nale­śni­ko­wym (90g), ziem­niaki (120g),surówka z ogórka kiszo­nego (50g),woda (150ml)

PODWIECZOREK:

 • droż­dżówka z serem i mar­mo­ladą (1szt.)
 • her­bata z cytryną (250ml)

Źródło danych: p — Jadło­spis dla przed­szkola
C:\00_ATA\4_MENUET\4_EDYTOR\ME_2017\TE_1737\[2017T37_BAMEN_K01.xlsx]BAZA_ALG