Jadło­spisy dla dzieci z die­tami wyklu­cze­nio­wymi dostępne są
w placówce. Na prośbę rodzica mogą być prze­ka­zane
drogą mailową po wcze­śniej­szym skon­tak­to­wa­niu się
z die­te­ty­kiem Two­jego Zdrówka.


Ponie­dzia­łek, 18 wrze­śnia

ŚNIADANIE:

 • 2 kanapki (chleb gra­ham) (40g), z masłem (10g), polę­dwicą sopocką i pomi­do­rem (30g+20g)
 • mleko (200ml)

ŚNIADANIE II:

 • jabłko (1szt.)

OBIAD:

 • zupa ogór­kowa z ryżem (250ml)
 • spa­ghetti (100g), z sosem boloń­skim (80g), kom­pot (150ml), śliwka (1szt.)

PODWIECZOREK:

 • 1/2 kaj­zerki (20g), z masłem (5g), serem żółtym i ogór­kiem kiszo­nym (15g+10g)
 • her­bata z dzi­kiej róży (250ml)

Wto­rek, 19 wrze­śnia

ŚNIADANIE:

 • 1 kanapka (chleb pszenno-żytni) (25g), z masłem (7g), dże­mem (20g)
 • kefir jabł­kowy (120ml)
 • kakao (200ml)

ŚNIADANIE II:

 • wino­grona (70g)

OBIAD:

 • zupa bro­ku­łowa z zacierką (250ml)
 • udko z kur­czaka (70g), ziem­niaki (120g), mize­ria (50g), kom­pot (150ml)

PODWIECZOREK:

 • 1 kanapka (chleb sło­necz­ni­kowy) (20g), z masłem (5g), pastą twa­ro­gową ze szczy­pior­kiem (20g)
 • her­bata żura­wi­nowa (250ml)

Środa, 20 wrze­śnia

ŚNIADANIE:

 • 2 kanapki (chleb razowy) (40g), z masłem (10g), szynką wiej­ską i papryką (30g+20g)
 • her­bata owo­cowa (250ml)

ŚNIADANIE II:

 • banan (1szt.)

OBIAD:

 • krup­nik z ziem­nia­kami i dro­biem (250ml)
 • pie­rogi ruskie (160g), kom­pot (150ml), wino­grona (70g)

PODWIECZOREK:

 • budyń wani­liowy z rodzyn­kami (150ml), chrupki kuku­ry­dziane (10g)
 • her­bata mali­nowa (250ml)

Czwar­tek, 21 wrze­śnia

ŚNIADANIE:

 • 1 kanapka (chleb pszenno-żytni) (25g), z masłem (7g), serem żółtym i sałatą (15g+10g)
 • musli na mleku (250ml)
 • her­bata mali­nowa (200ml)

ŚNIADANIE II:

 • arbuz (80g)

OBIAD:

 • zupa ucie­rana z zie­lo­nego groszku z grosz­kiem pty­sio­wym (250ml)
 • łazanki z młodą kapu­stą i wie­przo­winą (190g)kompot (150ml),jabłko (1/2szt.)

PODWIECZOREK:

 • 1 kanapka (chleb sło­necz­ni­kowy) (20g), z masłem (5g), wędliną dro­biową i ogór­kiem zie­lo­nym (15g+10g)
 • her­bata z cytryną (250ml)

Pią­tek, 22 wrze­śnia

ŚNIADANIE:

 • gra­hamka (40g), z masłem (10g), pastą jajeczną ze szczy­pior­kiem (na jogur­cie) (40g)
 • kawa zbo­żowa (200ml)

ŚNIADANIE II:

 • śliwki (2szt.)

OBIAD:

 • zupa koper­kowa z kaszą jaglaną (250ml)
 • ryba panie­ro­wana (90g), z warzy­wami po grecku (70g), ryż (100g), kom­pot (150ml)

PODWIECZOREK:

 • cia­sto z porzecz­kami (100g)
 • her­bata owo­cowa (250ml)

Źródło danych: p — Jadło­spis dla przed­szkola
G:\TE_1738\[2017T38_BAMEN_K01.xlsx]BAZA_ALG