Jadło­spisy dla dzieci z die­tami wyklu­cze­nio­wymi dostępne są
w placówce. Na prośbę rodzica mogą być prze­ka­zane
drogą mailową po wcze­śniej­szym skon­tak­to­wa­niu się
z die­te­ty­kiem Two­jego Zdrówka.


Ponie­dzia­łek, 21 sierp­nia

OBIAD:

  • zupa prze­cie­rana z zie­lo­nego groszku z grzan­kami (250ml)
  • maka­ron z serem (110g+40g),mus brzo­skwi­niowy (50g),kompot (150ml),arbuz (80g)

 


Wto­rek, 22 sierp­nia

OBIAD:

  • rosół z maka­ro­nem (250ml)
  • pul­pety wie­przowe w sosie warzyw­nym (70g+80g),ziemniaki (135g),surówka z bura­ków (50g),woda (150ml)

 


Środa, 23 sierp­nia

OBIAD:

  • deli­kanta zupa gula­szowa z ziem­nia­kami (250ml)
  • pie­rogi ruskie (160g)kompot (150ml),arbuz (80g)

 


Czwar­tek, 24 sierp­nia

OBIAD:

  • krup­nik z ziem­nia­kami (250ml)
  • gołąbki bez zawi­ja­nia w sosie pomi­do­ro­wym (100g+80g),ziemniaki (100g),woda (150ml)

 


Pią­tek, 25 sierp­nia

OBIAD:

  • żurek z ziem­nia­kami (250ml)
  • ryba pie­czona (70g), z warzy­wami po grecku (60g),ziemniaki (100g),kompot (150ml)

 


Źródło danych: z — Jadło­spis dla żłobka
C:\00_ATA\4_MENUET\4_EDYTOR\ME_2017\TE_1734\[2017T34_BAMEN_G01.xlsx]BAZA_ALG