Jadło­spisy dla dzieci z die­tami wyklu­cze­nio­wymi dostępne są
w placówce. Na prośbę rodzica mogą być prze­ka­zane
drogą mailową po wcze­śniej­szym skon­tak­to­wa­niu się
z die­te­ty­kiem Two­jego Zdrówka.


Ponie­dzia­łek, 16 paź­dzier­nika

OBIAD:

  • zupa gro­chowa z ziem­nia­kami i natką pie­truszki (250ml)
  • gulasz wie­przowy z warzy­wami (150g), kasza jęcz­mienna na sypko (100g), kom­pot (200ml)

Wto­rek, 17 paź­dzier­nika

OBIAD:

  • zupa pomi­do­rowa na śmie­ta­nie z zacierką (250ml)
  • pul­pe­cik wie­przowy z kaszą jaglaną w sosie zio­ło­wym (70g), ziem­niaki z masłem (100g), mize­ria na jogur­cie ze świe­żym koper­kiem (50g), kom­pot (150ml)

Środa, 18 paź­dzier­nika

OBIAD:

  • zupa jarzy­nowa z ziem­nia­kami i natką pie­truszki (250ml+1/2szt.)
  • kur­czak w sosie śmie­ta­no­wym (160g), maka­ron świderki (100g), mar­chewka do chru­pa­nia (50g), kom­pot (150ml)

Czwar­tek, 19 paź­dzier­nika

OBIAD:

  • zupa koper­kowa z ryżem (250ml)
  • klop­sik wie­przowy w sosie pie­trusz­ko­wym (70g+80g), ziem­niaki z masłem (100g), surówka z bura­ków (50g), kom­pot (150ml)

Pią­tek, 20 paź­dzier­nika

OBIAD:

  • barszcz biały z ziem­nia­kami i jaj­kiem (250ml+1/2szt.)
  • pie­rogi z serem na słodko (160g), kom­pot (150ml), śliwka (1szt.)

Źródło danych: z — Jadło­spis dla żłobka
G:\TE_1742\[2017T42_BAMEN_G01.xlsx]BAZA_ALG