Jadło­spisy dla dzieci z die­tami wyklu­cze­nio­wymi dostępne są
w placówce. Na prośbę rodzica mogą być prze­ka­zane
drogą mailową po wcze­śniej­szym skon­tak­to­wa­niu się
z die­te­ty­kiem Two­jego Zdrówka.


Ponie­dzia­łek, 7 sierp­nia

OBIAD:

  • maka­ron penne (120g), z sosem boloń­skim (100g), kom­pot (150ml), nek­ta­rynka (1/2szt.)

Wto­rek, 8 sierp­nia

OBIAD:

  • kotlet scha­bowy (90g), ziem­niaki (160g), mize­ria (70g), woda (250ml)

Środa, 9 sierp­nia

OBIAD:

  • pie­rogi leniwe z masłem i cukrem (200g), kom­pot (150ml), arbuz (80g)

Czwar­tek, 10 sierp­nia

OBIAD:

  • pul­pet dro­biowy w sosie koper­ko­wym (90g+80g), kasza jęcz­mienna (120g), surówka z mar­chewki i jabłka (70g), woda (150ml)

Pią­tek, 11 sierp­nia

OBIAD:

  • ryba panie­ro­wana (90g), ziem­niaki (160g), surówka z kiszo­nej kapu­sty (70g), kom­pot (150ml)

Źródło danych: S — Jadło­spis dla szkoły pod­sta­wo­wej
G:\TE_1732\[2017T32_BAMEN_G01.xlsx]BAZA_ALG