Jadło­spisy dla dzieci z die­tami wyklu­cze­nio­wymi dostępne są
w placówce. Na prośbę rodzica mogą być prze­ka­zane
drogą mailową po wcze­śniej­szym skon­tak­to­wa­niu się
z die­te­ty­kiem Two­jego Zdrówka.


Ponie­dzia­łek, 26 czerwca

OBIAD:

 • zupa gula­szowa z ziem­nia­kami (250ml)
 • maka­ron z twa­ro­giem (130g+50g), mus owoce leśne (50g), kom­pot (200ml), arbuz (80g)

PODWIECZOREK:

 • jabłko (1szt.)

Wto­rek, 27 czerwca

OBIAD:

 • rosół z maka­ro­nem (250ml)
 • eska­lo­pek dro­biowy (70g), ziem­niaki (150g), cole­sław (50g), kom­pot (200ml)

PODWIECZOREK:

 • budyń wani­liowy z rodzyn­kami (200ml), chrupki kuku­ry­dziane (10g)

Środa, 28 czerwca

OBIAD:

 • zupa ogór­kowa z ziem­nia­kami (250ml)
 • gulasz mek­sy­kań­ski z kur­cza­kiem (160g), ryż biały (100g), kom­pot (200ml)

PODWIECZOREK:

 • nek­ta­rynka (1szt.)

Czwar­tek, 29 czerwca

 

OBIAD:

 • barszcz czer­wony z ziem­nia­kami (250ml)
 • ryba panie­ro­wana (90g),z warzy­wami po grecku (70g), ziem­niaki (150g), jabłko (1/2szt.)

PODWIECZOREK:

 • poma­rań­cza (1szt.)

Pią­tek, 30 czerwca

 

OBIAD:

 • zupa bro­ku­łowa z zacierką (250ml)
 • placki ziem­nia­czane (2szt.), surówka z mar­chewki i jabłka (50g), kom­pot (200ml)

PODWIECZOREK:

 • cia­sto z tru­skaw­kami (100g)

Źródło danych: p — Jadło­spis dla przed­szkola
F:\TE_1726\[2017T26_BAMEN_G02.xlsx]BAZA_ALG