Jadło­spisy dla dzieci z die­tami wyklu­cze­nio­wymi dostępne są
w placówce. Na prośbę rodzica mogą być prze­ka­zane
drogą mailową po wcze­śniej­szym skon­tak­to­wa­niu się
z die­te­ty­kiem Two­jego Zdrówka.


Ponie­dzia­łek, 18 wrze­śnia

OBIAD:

 • zupa ogór­kowa z ryżem (250ml)
 • maka­ron penne (120g), z sosem boloń­skim (100g), kom­pot (150ml), śliwka (1szt.)

PODWIECZOREK:

 • nek­ta­rynka (1szt.)

Wto­rek, 19 wrze­śnia

OBIAD:

 • krup­nik z ziem­nia­kami (250ml)
 • udko z kur­czaka (90g), ziem­niaki (160g), mize­ria (70g), kom­pot (150ml)

PODWIECZOREK:

 • jabłko (1szt.)

Środa, 20 wrze­śnia

OBIAD:

 • zupa jarzy­nowa z ziem­nia­kami i socze­wicą (250ml)
 • gołąbki bez zawi­ja­nia w sosie pomi­do­ro­wym (150g+80g), ziem­niaki (100g), kom­pot (150ml)

PODWIECZOREK:

 • brzo­skwi­nia (1szt.)

Czwar­tek, 21 wrze­śnia

OBIAD:

 • zupa gula­szowa (250ml)
 • pie­rogi ruskie (200g),jabłko (1/2szt), kom­pot (150ml)

PODWIECZOREK:

 • śliwka (2szt.)

Pią­tek, 22 wrze­śnia

OBIAD:

 • zupa koper­kowa z kaszą jaglaną (250ml)
 • ryba panie­ro­wana (90g), z warzy­wami po grecku (80g), ryż (120g), kom­pot (150ml)

PODWIECZOREK:

 • droż­dżówka z mar­mo­ladą (100g)
 • her­bata owo­cowa (250ml)

Źródło danych: s — Jadło­spis dla szkoły pod­sta­wo­wej
G:\TE_1738\[2017T38_BAMEN_G02.xlsx]BAZA_ALG