Jadło­spisy dla dzieci z die­tami wyklu­cze­nio­wymi dostępne są
w placówce. Na prośbę rodzica mogą być prze­ka­zane
drogą mailową po wcze­śniej­szym skon­tak­to­wa­niu się
z die­te­ty­kiem Two­jego Zdrówka.


Ponie­dzia­łek, 16 paź­dzier­nika

OBIAD:

 • zupa gro­chowa z ziem­nia­kami i natką pie­truszki (250ml)
 • gulasz wie­przowy z warzy­wami (150g), kasza jęcz­mienna na sypko (100g), kom­pot (200ml)

PODWIECZOREK:

 • 1 kanapka (chleb razowy) (20g), z masłem (5g), pole­wicą sopocką i papryką czer­woną (15g+10g)
 • her­bata owo­cowa (200ml)

Wto­rek, 17 paź­dzier­nika

OBIAD:

 • zupa pomi­do­rowa na śmie­ta­nie z zacierką (250ml)
 • pul­pe­cik wie­przowy z kaszą jaglaną w sosie zio­ło­wym (70g), ziem­niaki z masłem (100g), mize­ria na jogur­cie ze świe­żym koper­kiem (50g), kom­pot (150ml)

PODWIECZOREK:

 • 1 kanapka (chleb sło­necz­ni­kowy) (20g), z masłem (5g), pastą twa­ro­gową na jogur­cie ze szczy­pior­kiem (20g)
 • her­bata owo­cowa (200ml)

Środa, 18 paź­dzier­nika

OBIAD:

 • zupa jarzy­nowa z ziem­nia­kami i natką pie­truszki (250ml+1/2szt.)
 • kur­czak w sosie śmie­ta­no­wym (160g), maka­ron świderki (100g), mar­chewka do chru­pa­nia (50g), kom­pot (150ml)

PODWIECZOREK:

 • kisiel z kawał­kami tru­ska­wek (150g), wafle ryżowe (10g)
 • kakao (200ml)

Czwar­tek, 19 paź­dzier­nika

OBIAD:

 • zupa koper­kowa z ryżem (250ml)
 • klop­sik wie­przowy w sosie pie­trusz­ko­wym (70g+80g), ziem­niaki z masłem (100g), surówka z bura­ków (50g), kom­pot (150ml)

PODWIECZOREK:

 • 1/2 kaj­zerki (20g), z masłem (5g), kieł­basą żywiecką i ogór­kiem zie­lo­nym (15g+5g)
 • kawa zbo­żowa (200ml)

Pią­tek, 20 paź­dzier­nika

OBIAD:

 • barszcz biały z ziem­nia­kami i jaj­kiem (250ml+1/2szt.)
 • pie­rogi z serem na słodko (160g), kom­pot (150ml), śliwka (1szt.)

PODWIECZOREK:

 • murzy­nek z wiśniami (100g)
 • her­bata mali­nowa (200ml)

Źródło danych: z — Jadło­spis dla żłobka
G:\TE_1742\[2017T42_BAMEN_G01.xlsx]BAZA_ALG