Jadło­spisy dla dzieci z die­tami wyklu­cze­nio­wymi dostępne są
w placówce. Na prośbę rodzica mogą być prze­ka­zane
drogą mailową po wcze­śniej­szym skon­tak­to­wa­niu się
z die­te­ty­kiem Two­jego Zdrówka.


Ponie­dzia­łek, 21 sierp­nia

ŚNIADANIE:

 • 1 kanapka (chleb pszenno-żytni) (20g), z masłem (7g), serem żółtym i ogór­kiem zie­lo­nym (15g+10g)
 • her­bata wiśniowa (200ml)

ŚNIADANIE II:

 • jabłko (1szt.)

OBIAD:

 • zupa prze­cie­rana z zie­lo­nego groszku z grzan­kami (250ml)
 • maka­ron z serem (110g+40g),mus brzo­skwi­niowy (50g),kompot (150ml),arbuz (80g)

PODWIECZOREK:

 • 1/2 bułki maśla­nej (25g),z powi­dłami (20g)
 • her­bata z cytryną (200ml)

Wto­rek, 22 sierp­nia

ŚNIADANIE:

 • 1/2 kanapki (chleb pszenno-żytni) (10g), z masłem (3g), file­tem dro­bio­wym i pomi­do­rem (bez skórki) (10g+5g)
 • owsianka na mleku (200ml)
 • her­bata owo­cowa (200ml)

ŚNIADANIE II:

 • brzo­skwi­nia (1szt.)

OBIAD:

 • rosół z maka­ro­nem (250ml)
 • pul­pety wie­przowe w sosie warzyw­nym (70g+80g),ziemniaki (135g),surówka z bura­ków (50g),woda (150ml)

PODWIECZOREK:

 • budyń cze­ko­la­dowy z wiśniami (150ml),chrupki kuku­ry­dziane (10g)
 • her­bata żura­wi­nowa (200ml)

Środa, 23 sierp­nia

ŚNIADANIE:

 • 1/2 bułki z dynią (20g), z masłem (5g), domo­wym pasz­te­tem i ogór­kiem zie­lo­nym (20g+10g)
 • her­bata z cytryną (200ml)

ŚNIADANIE II:

 • śliwka (1szt.)

OBIAD:

 • deli­kanta zupa gula­szowa z ziem­nia­kami (250ml)
 • pie­rogi ruskie (160g)kompot (150ml),arbuz (80g)

PODWIECZOREK:

 • 1 kanapka (chleb sło­necz­ni­kowy) (20g),z masłem (5g),serem żółtym i papryką (15g+10g)
 • her­bata mali­nowa (200ml)

Czwar­tek, 24 sierp­nia

ŚNIADANIE:

 • 1/2 kanapki (chleb pszenno-żytni) (20g), z masłem (5g), mio­dem (20g)
 • maślanka bana­nowa (120g)
 • her­bata owo­cowa (200ml)

ŚNIADANIE II:

 • arbuz (80g)

OBIAD:

 • krup­nik z ziem­nia­kami (250ml)
 • gołąbki bez zawi­ja­nia w sosie pomi­do­ro­wym (100g+80g),ziemniaki (100g),woda (150ml)

PODWIECZOREK:

 • 1/2 kaj­zerki (20g),z masłem (5g),szynką wiej­ską i pomi­do­rem (bez skórki) (15g+10g)
 • kawa zbo­żowa (200ml)

Pią­tek, 25 sierp­nia

ŚNIADANIE:

 • 1 kanapka (chleb sło­necz­ni­kowy) (20g), z masłem (5g), pastą jajeczną ze szczy­pior­kiem (na jogur­cie) (20g)
 • kakao (200ml)

ŚNIADANIE II:

 • nek­ta­rynka (1szt.)

OBIAD:

 • żurek z ziem­nia­kami (250ml)
 • ryba pie­czona (70g), z warzy­wami po grecku (60g),ziemniaki (100g),kompot (150ml)

PODWIECZOREK:

 • cia­sto jogur­towe z wiśniami (100g)
 • her­bata z dzi­kiej róży (200ml)

Źródło danych: z — Jadło­spis dla żłobka
C:\00_ATA\4_MENUET\4_EDYTOR\ME_2017\TE_1734\[2017T34_BAMEN_G01.xlsx]BAZA_ALG